Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

logo-partnerska-skola-fraus.png

Aktuality a rychlé informace pro rodiče:

 

24.3.2020 - Zápis žáků do 1. ročníku základní školy na školní rok 2020/2021

Zápis se uskuteční pouze dálkovým přístupem (bez osobní účasti) v úterý 7.4.2020 

Postup pro zákonné zástupce:

1. vyplňte žádost o přijetí (zde ke stažení Žádost přijetí do ZŠ.doc.)

     - vyplňuje se i v případě odkladu školní docházky

2. naskenovanou nebo vyfotografovanou žádost zašlete ředitelce školy na e-mail:             zsmspodoli@gmail.com  nejpozději do 7.4.2020, ředitelka školy vám potvrdí přijetí         dokumentu

3. v případě, že nemáte možnost zaslat žádost elektronicky, kontaktujte ředitelku školy     na tel.: 725 111 624

4. případný požadavek o odklad školní docházky sdělte ředitelce školy současně            se zasláním žádosti o přijetí (zde ke stažení Žádost o odklad školní docházky.doc)

5. o výsledku zápisu vás bude ředitelka školy informovat 

V Podolí dne 24.3.2020                 Mgr. Jana Pytelová, ředitelka školy

 

16. 3. 2020 - UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče, na základě nařízení zřizovatele školy bude MŠ Podolí od úterý 17. března 2020 do odvolání uzavřena. Obědy dětí MŠ jsou automaticky odhlášeny po dobu uzavření mateřské školy. Sledujte prosím webové stránky školy.

Rodiče pečující o děti do 10 let mají ze zákona nárok na ošetřovné. Potvrzené tiskopisy bude na vyžádání vydávat zástupkyně ředitelky školy (tel. 725 111 634). 

V Podolí dne 16.3.2020                 Mgr. Jana Pytelová, ředitelka školy

200316_Krizová opatření Podolí_Stránka_1.jpg

200316_Krizová opatření Podolí_Stránka_2.jpg

 

16. 3. 2020 - INFORMACE K VYDÁVÁNÍ OBĚDŮ CIZÍM STRÁVNÍKŮM

V návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 15. 3. 2020 vedení školy upravuje zajištění stravy pro cizí strávníky následujícím způsobem:

S účinností od úterý 17.3. 2020 nebude umožněn výdej stravy cizím strávníkům osobně v budově školní jídelny. Obědy budou dodávány pouze rozvážkou. Školní jídelna přijímá             po dobu uzavření základní a mateřské školy přihlášky nových cizích strávníků z obce Podolí. 

V pondělí 16.3.2020 budou obědy vydány u dveří budovy školní jídelny ve zvýšeném hygienickém režimu.

Toto opatření bude průběžně vyhodnocováno a upravováno s ohledem na aktuální vývoj situace v ČR.

V Podolí dne 16.3.2020                 Mgr. Jana Pytelová, ředitelka školy

 

13. 3. 2020 - INFORMACE K NEUZAVŘENÍ MŠ

V návaznosti na Usnesení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu ze dne 12. 3. 2020 vedení školy v součinnosti se zřizovatelem rozhodlo o NEUZAVŘENÍ  provozu MŠ Podolí.

Provoz mateřské školy bude na základě doporučení MŠMT zajištěn v omezeném režimu takto:

Do MŠ nebudou po dobu omezení od pondělí 16.3.2020 přijímány děti rodičů

  • na mateřské a rodičovské dovolené
  • čerpajících ošetřovné na dítě do 10 let věku
  • toho času bez zaměstnání

Toto opatření bude průběžně vyhodnocováno a upravováno s ohledem na aktuální vývoj situace v ČR. 

V Podolí dNE 13.3.2020                 Mgr. Jana Pytelová, ředitelka školy                                                

OPATŘENÍ_13_3_2020_neuzavření mš.jpg

Provoz bude zajištěn v nové budově mateřské školy.

 

10. 3. 2020 - UZAVŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Vážení rodiče, na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví bude základní škola od středy 11. března do odvolání uzavřena. Obědy žáků ZŠ jsou automaticky odhlášeny po dobu uzavření školy. Sledujte prosím denně webové stránky školy a mail, dětem budeme zadávat práci na doma. 

Rodiče pečující o děti do 10 let mají ze zákona nárok na ošetřovné. Potvrzené tiskopisy bude na vyžádání vydávat ředitelka školy (tel. 725111624). 

Až do odvolání bude uzavřena také podolská pobočka Základní umělecké školy.

V Podolí dne 10.3.2020                 Mgr. Jana Pytelová, ředitelka školy

 

8. 3. 2020 - VIDEO Z VÁNOČNÍHO VYSTOUPENÍ NA ZELNÉM TRHU

Než se definitivně rozloučíme s letošní zimou, můžeme zavzpomínat na vydařené vánoční vystoupení pěveckého sboru na Zelném trhu. Video můžete zhlédnout zde. Za jeho natočení a poskytnutí moc děkujeme panu Šebkovi.