Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vnitřní řád školní jídelny a výdejny v MŠ

Číslo účtu školní jídelny: 2001820915/2010

Přihlašování obědů na internetu: strav.nasejidelna.cz/0085

Zde najdete i platný jídelníček.

Stravné - po úpravě od 1. 4. 2012

MŠ - svačinka                                                                        7,- Kč

MŠ - polodenní stravování                                                 25,- Kč

MŠ - celodenní stravování                                                 32,- Kč

ZŠ - 1.-4. ročník                                                                   20,- Kč

ZŠ - 5. ročník + děti, které dosáhly 10 let                       22,- Kč

Obědy se platí podle věku dítěte, ne podle navštěvovaného ročníku.

 

Informace pro strávníky školní jídelny Podolí
 
Do věkových skupin (kategorií) jsou strávníci zařazeni na dobu školního roku, ve kterém dosáhnou určeného věku(školní rok trvá od 1.9.-31.8.).
Ceny stravného: MŠ polod.                25,- Kč
                           MŠ celod                 32,- Kč
                           MŠ 7.leté polod      28,- Kč
                           MŠ 7.leté celod       35,- Kč
                           ZŠ 1.– 4. roč.          20,- Kč
                           ZŠ 5. roč.                22,- Kč
                           ZŠ zam                    22,- Kč
                           Cizí strávníci           54,- Kč
                          
Platby  : 1. složenkou - kterou dítě obdrží vždy do 24. v měsíci
               2. převodem - dle částky na internetových objednávkách
               3. trvalým příkazem - částku si nastavíte: 22 prac. dnů x cena oběda kategorie strávníka
 

 

Složenku, trvalý příkaz je nutno dát proplatit tak, aby platba byla připsána na účet školní jídelny nejpozději ke 30. v měsíci na měsíc následující.

Upozorňujeme, že podle školského zákona č. 561/2004 Sb.,§119 má nárok na dotované stravování dítě pouze v době pobytu v zařízení.V době nemoci pouze 1. den je možný odběr do jídlonosiče,dále obědy odebírat nelze! Nutno strávníka odhlásit telefonicky, přes internet, ústně nejpozději do 13 30 na den následující.

Telefon do ŠJ : 544247612, mobil 725111639.

 

Email: jidelnapodoli@email.cz